Vergoeding, eigen risico & bijdrage

Vergoeding

 

Volledige prothese

Uw zorgverzekeraar vergoedt standaard 75% van uw nieuwe prothese rechtstreeks uit de basisverzekering (mits uw prothese 5 jaar oud is). Een aanvullende verzekering kan de resterende 25% voor u gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Let op: mocht u nog geen kosten hebben gehad die vallen onder de basisverzekering, houdt u dan ook rekening met uw eigen risico (meer informatie bij uw zorgverzekeraar).

Implantaat gedragen prothese of klik prothese

Nadat uw zorgverzekeraar een machtiging heeft afgegeven voor het plaatsen van de implantaten, worden deze ook volledig door zorgverzekeraar vergoedt. Echter prothese op implantaten wordt niet 100% vergoedt. Patiënt dient vaak eigen bijdrage betalen.

Een aanvullende verzekering kan de resterende kosten voor u gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Rebasing en Reparatie

 Uw zorgverzekeraar vergoedt rebasing (aanpassing) en reparatie van een volledige prothese voor 90% uit de basisverzekering. De resterende 10% van deze kosten worden aan u (patiënt) berekend als eigen bijdrage.

Eigen risico & bijdrage

 

Handig om te weten

Twee begrippen die vaak voor veel verwarring zorgen:

  • Het eigen risico
  • De eigen bijdrage

Eigen risico

De eerste zorgkosten (medicijnen, behandelingen, etc.) van het kalenderjaar die normaal vergoedt uit basisverzekering worden, dient u zelf te betalen. Dit bedrag is het wettelijke eigen risico en in 2024 is het € 385. Sommige mensen kiezen er zelfs voor om het eigen risico te verhogen (vrijwillig eigen risico), zodat zij maandelijks korting krijgen op hun premie.

Daarnaast zijn er een aantal uitzonderingen gemaakt, die niet met het eigen risico verrekend worden, zoals een bezoek aan de huisarts of de verloskundige. Meer informatie hierover vindt u de website van uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is dat deel van de rekening, dat u altijd zelf dient te betalen (u betaald mee). Sommige behandelingen of medicijnen vergoedt uw zorgverzekeraar niet helemaal. In dat geval moet u een eigen bijdrage betalen voor een genees- of hulpmiddel. Bijvoorbeeld 25% bij een nieuwe volledige prothese.

Meer informatie hierover vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.